Meldcode

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving een herziene versie van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang ontwikkeld (versie 2018). De Meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang. De Meldcode bevat drie routes; een route hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling; een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te handelen bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Download hier de meldcode van Kinderdagverblijf ’t Strijpje

Copyright © 2014. All Rights Reserved.