Meldcode

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving een herziene versie van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang ontwikkeld (versie juli 2013). De Meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang. De Meldcode bevat drie routes; een route hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling; een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te handelen bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang is een uitgebreide handleiding geschreven. De handleiding geeft achtergrondinformatie en toelichtingen op elementen uit de meldcode. Voordat de meldcode wordt gebruikt, is het verstandig om eerst de handleiding te bestuderen. De meldcode kan niet zonder de handleiding geïmplementeerd worden binnen de kinderopvangorganisatie. Andersom kan de handleiding niet zonder de meldcode gebruikt worden.

Download hier de meldcode van Kinderdagverblijf ’t Strijpje

Download hier de handleiding meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Kinderdagverblijf ’t Strijpje

Copyright ┬ę 2014. All Rights Reserved.