Vierogen principe

Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe verplicht voor kinderdagverblijven. Dit houdt in dat er altijd een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht. Het vierogenprincipe is bedoeld om de veiligheid in de kinderdagverblijven te vergroten. Dit staat in de “regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen”, op de site www.rijksoverheid.nl .Om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen werken wij met de volgende afspraken ;

Het personeel ;

  • Op iedere groep werken 2 vaste leidsters, die elkaar kunnen coachen, met elkaar kunnen overleggen en elkaar feedback kunnen geven.
  • Wij werken aan een open aanspreekcultuur.
  • Wij werken met een achterwacht. Deze achterwacht is altijd op de groep aanwezig op momenten dat er alleen gewerkt wordt, dus voor 8.45 uur en na 16.45 uur.
  • Ieder personeelslid is in het bezit van een V.O.G.
  • Wanneer wij op stap gaan moeten er minimaal 2 leidsters mee.
  • Wij hebben op ’t Strijpje 2 aandachtsfunctionarissen die een workshop “implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” hebben gevolgd.

Het gebouw ;

Ons gebouw is heel overzichtelijk ontworpen. De pedagogisch medewerkers kunnen zich niet ongezien terug trekken. De groepsruimte is voorzien van een glazen deur en buiten kan er goed naar binnen gekeken worden. De slaapkamers zijn voorzien van een raampje en er wordt gebruik gemaakt van een babyfoon. De deuren staan regelmatig open zolang dit het pedagogisch klimaat niet verstoord. Er kan onaangekondigd door andere pedagogisch medewerkers of de directeur binnen gekomen worden. Ook de badkamer is een open ruimte met een laag muurtje waar je overheen kunt kijken.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.